Målsætninger

Alle medarbejdere på Svendebjerghave arbejder udfra en fælles målsætning

I samarbejde med beboere og pårørende: 

  • At sikre den individuelle pleje, omsorg og behandling, der giver mulighed for en værdig og tryg tilværelse
  • At værne om beboernes forståelse af hvert enkelt menneskes værdi, og sikre, at beboernes ret til selvbestemmelse overholdes
  • At vedligeholde interessen og give mulighed for aktiviteter i forhold til hvert enkelt beboers ønsker og formåen
  • At skabe hjemlige omgivelser i en varm og rar atmosfære, således, at beboernes og de pårørendes trivsel fremmes
  • At skabe et miljø, hvor medmenneskelig respekt vises i holdninger og adfærd.