Tilsyn

Kommunen skal hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende beboernes trivlsel og opfyldelsen af de kommunale ydelser. Embedslægeinstitutionen skal én gang årligt udføre et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold.

Embedslægetilsyn

Rapport for 2012 (Fælles for Svendebjerghave og Holmelundsvej)

Skema for 2012 (Fælles for Svendebjerghave og Holmelundsvej)

Rapport for 2014. Forholdene på både Svendebjerghave og Holmelundsvej var tilfredsstillende, så næste tilsyn finder først sted i 2016 

Fødevarestyrelsen

Smiley rapport kan hentes her