Tillidsposter og udvalg

Arbejdsmiljøudvalget

Følgende medarbejdere repræsenterer deres kolleger på forskellige poster:

 

Tillidsrepræsentant for FOA, social- og sundhedsområdet, sosuassistent Hanne Senft, Svendebjerghave

Arbejdsmiljørepræsentant for plejepersonalet afd. A på Svendebjerghave:          sosuassistent Charlotte Frisch

Arbejdsmiljørepræsentant for plejepersonalet afd. B på Svendebjerghave: sosuassistent Helle Nebelong,

arbejdsmiljørepræsentant for rengøring og kælder: teknisk servicemedarbejder Henrich Rosenheim.

Arbejdsmiljørepræsentant for køkken, aktivitetsgruppe og kontoret: ernæringsassistent Cherie Clarin

Arbejdsmiljørepræsentant for personalet på Holmelundsvej: sosuassistent Henriette Parbst.

Arbejdsmiljørepræsentant for Retræten: plejehjemsassistent Louise Pedersen

 

MED-udvalget på Svendebjerghave

Lokal MEDudvalget på Svendebjerghave består af medarbejdere og ledere fra Svendebjerghave, Holmelundsvej og Retræten.

Sammensætningen fra 1.5.2015 er:

Ledere:                                            

Bestyrer Kim Knudsen, formand         

Køkkenleder Birgitte Møgelvang                          1)

Afdelingssygeplejerske Mansoor Javed                 2)

afdelingssygeplejerske Lill Møller Jensen              3)

suppleant 1) Rengøringsleder Anette Agger

suppleant 2) afdelingssygeplejerske Britt Andersen

suppleant 3) afdelingssygeplejerske Jacob Frydendal Clausen

Medarbejdere:                                                     Repræsenterer:

Sosuassistent Hanne Senft, næstformand                FOA, plejen               

Sosuassistent Helle Funch, suppleant        

Sosuassistent Helle Nebelong                                  Arbejdsmiljørepræsentant, plejen

Sosuassistent Charlotte Frisch, suppleant

Ernæringsassistent Karin Jørgensen                         Ernæringsassistenter, sygeplejersker og sekretærer 

Ernæringsassistent Annie Marstrand Rasmussen, suppleant

Rengøringsassistent Helen Broch                             Rengøring og Teknisk service

Rengøringsassistent Kirsten Meyer Thirsgaard, suppleant

Sosuassistent Henriette Parbst                                Holmlundsvej

Sosuhjælper Merete Selvig Jensen, suppleant                    

Plejehjemsassistent Louise Pedersen                        Retræten

 

Referater

Arbejdsmiljøudvalget

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde d. 14-03-2013

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde d. 02-05-2012

 

MED-udvalget

Referat fra MED-udvalgsmøde d. 04-11-2013

Referat fra MED-udvalgsmøde d. 26-08-2013

Referat fra MED-udvalgsmøde d. 03-06-2013

Referat fra MED-udvalgsmøde d. 04-02-2013

Referat fra MED-udvalgsmøde d. 13-12-2012

Referat fra MED-udvalgsmøde d. 20-06-2012

Referat fra MED-udvalgsmøde d. 06-02-2012