Fysioterapi

På Svendebjerghave kan beboerne få træning og fysioterapi i egne lokaler

Svendebjerghave har 2 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut ansat, derudover kommer der neuroteamets terapeuter fra Hvidovre Kommunes Træningscenter.

I nogle tilfælde suppleres træningen på Svendebjerghave med træning i Træningscentrets afdeling på enten Krogstenshave eller Strandmarkshave.

Terapeuterne varetager som udgangspunkt kun træning af borgere der har en genoptræningsplan med fra hospitalet.

Første gang borgeren og den tilknyttede fysio- og eller ergoterapeut mødes, tales der med borgeren om formålet med træningen samt ønsker og motivation for træningen under opholdet.

Borgerens forløb, herunder træningen / rehabiliteringen, tilrettelægges i samarbejde med terapeuterne, plejepersonalet og eventuelle pårørende, og som har sit udgangspunkt i borgerens egne ønsker og målsætninger.

Terapeuterne vil skræddersy genoptræningsforløbet til den enkelte borger, som ses i en helhed af biologiske, psykologiske og sociale faktorer og ressourcer, som tilsammen udgør den enkeltes borgers funktionsevne.

Et genoptræningsforløb kunne for eksempel indeholde, at borgeren bliver mere selvstændig i hverdagsaktiviteter, såsom:

  • at komme op og ud af sengen om morgenen
  • at komme på toilettet
  • at bevæge sig rundt i hjemmet
  • at gå på trapper

Der kan både være tale om individuel træning og holdtræning.

Foruden træningen vil fysioterapeuterne hjælpe borgerne tilbage til det mest optimale hverdagsliv efter endt forløb, med eventuel yderligere behov for genoptræning, hjælpemidler, boligændringer, personlig assistance, mm.

Træningen på Svendebjerghave er kun et skridt på vejen. Hvis det skønnes relevant at fortsætte med træning efter udskrivelse fra Svendebjerghave sender terapeuterne henvisning til Hvidovre Kommunes Træningscenter.