Midlertidige døgnpladser

Hvidovre Kommune råder over 49 midlertidige døgnpladser. De 37 af pladserne, inklusive palliativ pladser (se disse), befinder sig på Svendebjerghave.
De andre 12 pladser findes på Retræten i Avedørelejren.

Midlertidige døgnpladser på Svendebjerghave 

Hvem

Boligerne er udelukkende til rådighed for borgere bosiddende i Hvidovre.

Hvor længe

En midlertidig døgnplads kan normalt benyttes i en aftalt periode afhængig af hvad formålet med opholdet er.

Formål og målgruppe

Formålet med de midlertidige ophold kan være af forskellig karakter og de midlertidige døgnpladser på Svendebjerghave dækker over forskellige målgrupper, men en ting står fast der er tale om midlertidige pladser.

 • Borgere med behov for specialiseret genoptræning, der ikke kan varetages ambulant, og som udskrives med genoptræningsplan.
 • Borgere, der har behov for et tværfagligt rehabiliteringsforløb, som ikke kan varetages i eget hjem. Formålet er, at styrke borgeren fysisk, psykisk og/eller socialt gennem tværfaglige indsatser med henblik på, at borgeren kan blive i eget hjem efter opholdet.
 • Borgere i et terminalt forløb og som har en terminalerklæring.
 • Borgere med et stort behov for pleje og tilsyn, hvor pårørende har påtaget sig en del af plejeopgaven og har behov for aflastning. Visitator vurderer borgeren ikke kan være alene i hjemmet hele døgnet med tildelt hjælp efter § 83.
 • Borgere der er godkendt til plejebolig, og hvor visitator vurderer, at borger ikke kan tilbringe ventetiden i egen bolig.

  

Indretning

Vi har midlertidige pladser i 4 af Svendebjerghaves grupper (gruppe A1 bolig 1 - 11, A2 bolig 12 - 19, B1 bolig 20 - 28 og B2 bolig 29 - 37).

Vi stiller en bolig med eget bad til rådighed. Boligen er indrettet med plejeseng, lænestol, bord og tv med You Sees basispakke.     

DR 1, DR 2, DR 3, DRK, DK 4, TV 2, 3, 5, SV 1, SV 2

Øvrige TV kanaler er tilgængelige i fællesdagligstuen ved hovedindgangen.

 

Hvad skal medbringes

Tøj

Du skal medbringe tøj til en uges normalt forbrug, dvs. undertøj, nattøj, daglig beklædning samt overtøj.

Hvis din familie ikke selv ønsker at stå for vask af tøjet, vil det blive mærket med chips og blive vasket i Svendebjerghaves vaskeri.

Endvidere skal du huske fodtøj som sidder fast på foden både til indendørs og udendørs brug.

 

Toiletartikler

Du skal medbringe følgende toiletartikler:

 • Tandbørste
 • Tandpasta
 • Sæbe
 • Cremer, deodorant 
 • Evt. barbergrej  

 

Personlige hjælpemidler

Hvis du har en kørestol, rollator, specielt spisebestik eller andre personlige hjælpemidler som du benytter bedes denne / disse medbragt.

Det samme gælder produkter for f.eks. inkontinens: bleer, stomiposer, blærekatetre og kateterposer.

Hvis du har sår, der skal skiftes bedes du medbringe de sårplejemidler, som bruges - både forbindsstoffer og behandlingsmidler (f.eks. cremer og salve). 

 

Medicin

Du skal medbringe doseringsæsker, din almindelige medicin i originale pakker, smertestillende piller og recepter mhp. genbestilling af medicin. Hverken Svendebjerghave eller Retræten har medicin, der kan kompensere for manglende medbragt medicin.

Betaling for medicin sker som derhjemme, enten kontant eller via konto.

Vi får normalt medicin leveret fra Hvidovre apotek. De fleste får oprettet en konto med PBS betaling. Ellers skal der betales kontant ved levering.

Personalet kører ikke på apoteket og henter medicin.  

Hjemmeplejens kommunikationsbog

Hvis du modtager hjemmehjælp / hjemmesygepleje bedes kommunikationsbogen medbragt.

Værdigenstande og medbragte ejendele

Svendebjerghave påtager sig ikke ansvar for penge, værdigenstande eller for medbragte ejendele som for eksempel tøj, sko, briller, høreapparater, mobiltelefoner og lignende. Det er ikke muligt at medbringe møbler. hvis du har billeder med, kan de hænges op som erstatning for de billeder der i forvejen hænger i boligen. Det er ikke tilladt selv at slå søm i væggen.

Hvis du medbringer større kontantbeløb på Svendebjerghave, anbefaler vi at disse opbevares i plejehjemmets pengeskab. Der kan hæves penge dagligt i kontorets åbningstid.


Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i boligerne. Rygning henvises til terrassen uden for hver bolig. Man er selv ansvarlig for at fjerne cigaretskod mm.

Telefon

Det kan være en god ide at medbringe en mobiltelefon, så du er uafhængig af personalet hvis du skal tale med familie og venner.

 

Netværksadgang. Hvis du skal bruge en computer under opholdet skal du medbringe et mobilt netværk. Svendebjerghave har et trådløst netværk, men det er forbeholdt personalebrug.

Pris

Prisen for et midlertidigt døgnophold / palliativophold er 125,00 kr. i døgnet. (1.1.2017)

Prisen er for opholdet og inkluderer forplejning, linned samt mulighed for tøjvask.

Toiletartikler er ikke omfattet

Opholdet betales månedsvis bagud. Regningsspecifikation udsendes omkring den 12. betaling sker via fremsendt girokort som udsendes ved månedens afslutning. Betaling kan tilmeldes PBS. Tilmelding kan ske på administrationskontoret

Tidslinje: Ophold i januar - regningsspecifikation ca. 12. februar - girokort ca. 25. februar - betaling ca. 3. marts    

Særlige tillægsydelser

Hvis man under opholdet deltager i arrangementer og udflugter hvor der er særlig betaling, gælder de samme priser som for plejehjemsbeboerne.

Hvordan bestilles et midlertidigt ophold?

Hvis det drejer sig om hospitalsindlagte borgere er det normalt Hvidovre kommunes hospitalskoordinatorer, der rekvirerer et ophold.

Hjemmeboende borgere skal kontakte Visitationen - Ældreboligkontoret på rådhuset på telefon 36 39 38 19 mellem kl. 10 og 14.

Det er en forudsætning for opholdet, at man er omfattet af de persongrupper, som er nævnt ovenfor.

Hvis det drejer sig om et aflastningsophold og en ønsket periode er optaget, kan du blive tilbudt en anden ledig periode.

Der er ikke noget maksimum for hyppigheden af ophold, det afhænger helt af den enkelte borgers / families situation.

Bemærk

Det vurderes i forbindelse med rekvirering af ophold om der skal tilbydes plads enten på Svendebjerghave eller Retræten, og det kan i løbet af opholdet blive nødvendigt at skifte opholdssted eller bolig.

Ved tilbagevendende behov for ophold, vil det i hver enkelt tilfælde blive vurderet om der kan tilbydes plads på Svendebjerghave eller Retræten. Skulle man komme samme sted hen som sidst, må man være forberedt på at man ikke kan forvente at få anvist den samme bolig.

Hospitalsindlæggelse under et aflastningsophold

Hvis du indlægges på hospital i mere end 24 timer, vil du blive som udgangspunkt blive udskrevet fra afdelingen. I særlige tilfælde fraviges dette. Der skal betales for opholdet i de dage hvor du er indlagt og boligen fortsat er reserveret til dig.

Adresseændring

Du skal beholde din almindelige folkeregisteradresse under hele opholdet på Svendebjerghave, men midlertidig adresseændring til postvæsenet kan være relevant.

Læs også

 • Søger du en midlertidig døgnplads på Retræten, klik her