Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderådet på Svendebjerghave

 

Brugerrådets sammensætning pr. 1. juli 201

Formand: Vera Holmstrøm 

Ældrerådsrepræsentant: Margit Dam, Suppleant: Inge Søby

Personale: økonoma Birgitte Møgelvang, social- og sundhedshjælper Brankica Marelja og Bestyrer Kim Knudsen

På grund af Svendebjerghaves ændrede status er Brugerrådsmødernes form ændret til at være åbne møder hvor interesserede beboere og / eller deres pårørende er velkomne til at deltage.

Grundlag for brugerrådet

1. januar 2002 trådte en ny lov på ældreområdet i kraft.

Loven indeholder to områder nemlig tilsyn med plejehjem og nedsættelse af bruger- og pårørenderåd.


Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderådet skal nedsættes for at skabe et forum for dialog mellem kommunen, brugerne og de pårørende. Rådets opgave er at sikre brugernes indflydelse på fastlæggelse af retningslinier for eksempelvis kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær. 
 

Rådet skal sammensættes af både personale, brugere og pårørende, dog skal brugere og pårørende være i flertal. Hvidovre Kommune har besluttet, at rådet skal bestå af:

  • To brugere
  • To pårørende
  • Bestyreren
  • En personalerepræsentant
  • Et Ældrerådsmedlem

Ovennævnte sammensætning sikrer et godt udgangspunkt for en god og konstruktiv dialog, som kan være med til at sikre brugerne et godt og trygt liv på Hvidovre Kommunes plejehjem og andre botilbud.