Palliative pladser

Svendebjerghaves midlertidige døgnpladser er også beregnet til alvorligt syge og/eller døende Hvidovreborgere, som her kan leve den sidste periode af deres liv.

Hvem

For at få en palliativ plads skal man være uhelbredeligt syg og have fået en terminalerklæring. Det vil sige, at helbredende behandling skal være afsluttet således, at pleje og behandling fremover vil være af lindrende karakter.

Visitation


Derudover skal man opfylde vores visitationskriterier:

 Den syge skal have forventet kort levetid.

  • Den syge skal være bosiddende i Hvidovre Kommune.
  • Den syge skal være uhelbredeligt syg og have behov for lindrende pleje og behandling.
  • Den syge skal selv have et ønske om at komme på Svendebjerghave.
  • Egen læge eller hospitalet skal have udfærdiget en terminalerklæring.

Henvisning

 Henvisningen kan komme af flere veje.

  • Gennem hjemmesygeplejen
  • Gennem Hvidovres koordinerende sygeplejersker (kontaktsygeplejerskerne til hospitalerne)
  • Gennem egen læge eller behandlende sygehuslæge
  • Gennem borgeren selv

Henvisning fra alment praktiserende læge eller læger på sygehusafdelinger udarbejdes på samme måde som henvisninger til sygehusbehandling.

  

Henvisningen sendes til

Hvidovre kommune

Sundheds- og ældreafdelingen

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Lægelig behandling

Hvis der er behov for lægelig behandling, ordination, henvisning til hospital eller speciallæge etc. sker dette som udgangspunkt via din praktiserende læge eventuelt i samarbejde med en hospitalsafdeling hvis du er tilknyttet en afdeling ved indskrivningen på Svendebjerghave.

Herudover har vi et godt samarbejde med Skt. Lukasstiftelsens hjemmehospice. 

 

Tilbud om plads

Når der er en plads på Svendebjerghave, vil du blive kontaktet af Svendebjerghave.

Indretning

Vi stiller en bolig med eget bad til rådighed. Boligen er indrettet med plejeseng, lænestol, bord og tv mm.

På TV i boligen er følgende kanaler til rådighed: DR 1, DR 2, DR 3, DRK, DK 4, TV 2, 3, 5, SV 1, SV 2

Øvrige TV kanaler er tilgængelige i fællesdagligstuen ved hovedindgangen.

Hvad skal medbringes

Tøj

Du skal medbringe tøj til en uges normalt forbrug, (undertøj, nattøj, daglig beklædning og overtøj) der skal være undertøj nok til at dette kan skiftes dagligt.

Tøjet vil normalt blive mærket med tekstilpen og blive vasket i Svendebjerghaves vaskeri 1 gang om ugen. Rensetøj frabedes, hvis der skal tøj til rens sker det til særskilt betaling.

Endvidere skal du huske fodtøj til indendørs og udendørs brug.

Herudover skal du medbringe toiletartikler. 

PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER:

Hvis du har en kørestol, rollator eller specielt bestik som du benytter bedes denne / disse medbragt.

Det samme gælder produkter for inkontinens: bleer, stomiposer, blærekatetre og kateterposer.

Hvis du har sår, der skal skiftes bedes du medbringe de sårplejemidler, som bruges - både forbindsstoffer og behandlingsmidler (f.eks. cremer og salve). 

 

Medicin

Du skal medbringe din almindelige medicin i original emballage, smertestillende piller og recepter mhp. genbestilling af medicin. Svendebjerghave har ingen medicin, der kan kompensere for manglende medbragt medicin.

Betaling for medicin sker som derhjemme, enten kontant eller via konto.

Hvis der bliver behov for yderligere medicin sker ordination og receptfornyelser via den praktiserende læge.

 

Hjemmeplejens kommunikationsbog

Hvis du modtager hjemmehjælp / hjemmesygepleje bedes kommunikationsbogen medbragt.

 

Værdigenstande og medbragte ejendele

Svendebjerghave påtager sig ikke ansvar for penge, værdigenstande eller for medbragte ejendele som for eksempel tøj, sko, briller, høreapparater, mobiltelefon og lignende. Det er ikke muligt at medbringe møbler. Billeder kan hænges op på eksisterende søm i stedet for de billeder Svendebjerghave har hængt op. 

Der er mulighed for at benytte plejehjemmets frisør og fodterapeut under opholdet.

Hvis du medbringer større kontantbeløb eller andre værdigenstande, anbefaler vi at disse opbevares i plejehjemmets pengeskab. Der kan hæves penge dagligt i kontorets åbningstid.

Der er mulighed for at benytte plejehjemmets frisør og fodterapeut under opholdet.

Herudover har Svendebjerghave en lille kiosk, som har åbent 2 gange ugentlig.

 

Andet

Det kan være god en ide at medbringe evt. mobiltelefon så du er uafhængig af personalet hvis du skal tale med familie og venner.

Pris

Prisen for et aflastnings / palliativophold 125,00 kr. i døgnet. (1.1.2017)

Prisen omfatter ophold, forplejning, leje af linned og mulighed for tøjvask.

Toiletartikler er ikke omfattet

Opholdet betales månedsvis bagud. Regningsspecifikation udsendes omkring den 12. betaling sker via fremsendt girokort som udsendes ved månedens afslutning. Betaling kan tilmeldes PBS. Tilmelding kan ske på administrationskontoret

Rygning

Vi henstiller til at rygning sker udenfor på terrassen.

 

Pårørende

Omsorg for pårørende

I erkendelsen af, at sygdomsforløbet ofte er en meget stor følelsesmæssig belastning for den syges pårørende, er det også vores opgave på Svendebjerghave at yde støtte og omsorg til pårørende i den situation, de befinder sig i. Som pårørende er du derfor altid velkommen til at tale med plejepersonalet og vi kontakter gerne den praktiserende læge eller sognepræsten for dig.

 

Pårørende kan være med til at kvalificere indsatsen for den sygeSom pårørende har du et kendskab til den syge, som kan hjælpe os til at gøre den lindrende indsats så god som mulig, 


Ved samarbejde - og ved at få indsigt i værdier og ønsker - kan vi være med til at tilrettelægge den lindrende indsats, så den sidste tid bliver præget af respekt og værdighed. 

 

Praktiske oplysninger til pårørendePårørende er naturligvis altid meget velkomne på Svendebjerghave - uanset tidspunkt.

Pårørende kan altid overnatte på stuen (Vi har en gæsteseng eller sovesofa). Hvis vi har en ledige stue i gruppen er der mulighed for at benytte denne som gæsteværelse. Ønsker du som pårørende at spise med, har du mulighed for at for at købe mad.

Du har også mulighed for, efter aftale at bruge køkkenet i gruppe A2 til at lave mad til den syge og/eller dig selv.

I kan naturligvis bruge køleskabet i boligen, som I ønsker det.

 

Udskrivning

I enkelte tilfælde kan opholdet på Svendebjerghave stabilisere den alvorligt syge i en grad, så vedkommende ikke længere har behov for den palliative indsats, som vi kan tilbyde. I de tilfælde kan en udskrivning, måske blot for en periode, blive aktuel.

Efter dødsfaldet

Efter dødens indtræden gøres afdøde i stand af personalet. Pårørende, som ønsker det, er velkomne til at deltage i istandgørelsen.

Afdøde vil få personligt tøj på. Hvis der er særlige ønsker til dette, vil vi gerne vide dette.

Derudover anbefales det at familien afleverer eet sæt sengetøj til brug i kisten.

Når afdøde forlader Svendebjerghave sker det normalt fra vores kapel. Pårørende er meget velkomne til at deltage.

Vi opfordrer til at man medbringer blomster til at lægge på kisten.

Slutafregning sendes normalt til Skifteretten.

Såfremt der er værdier i plejehjemmets boks, indberettes disse til Skifteretten og må først udleveres når skifteretsattest foreligger (medmindre der er en ægtefælle). 

 

Adresseændring

Du skal beholde din almindelige folkeregisteradresse under opholdet på Svendebjerghave, men midlertidig adresseændring til postvæsenet kan være relevant.

Hent vores palliative folder. Klik her